Videó ajánló

Székhely:

8984 Gombosszeg,
Petőfi u. 1.

Levelezési cím:

8932 Pókaszepetk,
Zala u. 9.

Adószám:

18967339-1-20

Bankszámla:

Zala Takarékszövetkezet

74000236-10018761

Telefon:

+36 30 5205 968

e-mail:

gocsejta@gmail.com

web:

www.gocsejta.hu

Szegi suli

Természetvédelmi oktatás - Szegi Suli

Az alapítvány által meghatározott céloknak megfelelően 2004. október elején indítottunk el a Göcsej térségben levő Szegi Suli Általános Iskola tanulóinak részvételével egy természet- és környezetvédelmi oktatóprogramot. Ennek anyagi feltételeit a „Zöld Mikulás” Alapítvány pályázat  biztosította. A személyi feltételeket egy általános iskolai tanító – Szafner Krisztina -, egy biológia-földrajz szakot végző tanár, Szabó Andrea közreműködésével, valamint eseti szakirányú tudással rendelkező besegítőkkel oldottuk meg.

A program keretében a tananyaghoz kapcsolódó, de azon túlmutató ismeretanyag megszerzésének lehetőségét biztosítottuk a gyerekeknek. Elsősorban személyes élményeken keresztül irányítottuk figyelmüket közvetlen környezetük megismerésére. Az élővilág közvetlen tanulmányozásához távcsövet, nagyítót használtak a gyerekek, gyűjtéseket végeztek, ill. helyben szakkönyvek segítségével egészítették ki ismereteiket. Tanulmányi kirándulással, „külső” előadó részvételével, rejtvények készítésével-megfejtésével, a témához kapcsolódó helyi hagyományok megismerésével tettük változatossá a foglalkozásokat.

A foglalkozásokon résztvevő tanulók két településen – Becsvölgyén és Kustánszegen – laktak. A községek lakóinak tájékoztatására indítottuk el a „Terepjárók” című újságot (a címet a gyerekek választották). Ezzel kívántuk megtenni az első lépést a felnőtt lakosság megnyerésére, céljaink, tevékenységünk elfogadtatására. Az újságon keresztül ismertettük az alapítvány céljait, tervezett tevékenységeit.

Egy-egy pályázatot hirdettünk óvodák és iskolák számára. Ezeket öt-öt, a térségben működő intézménybe juttattuk el személyesen, - Becsvölgye, Nova, Csesztreg, Zalabaksa és Csonkahegyhát községekben - hogy a közvetlen kapcsolattartás a későbbiekben jól működjön.

Az óvodásoknak meghirdetett pályázat a „Madárkarácsony” címet kapta. Célja az volt, hogy konkrét tevékenység végzésével – madárkalács készítésével és kihelyezésével – a gyerekek figyelmét a madarak téli etetésére irányítsuk, és lehetőségük legyen arra, hogy a tevékenység közben átéljék a gondoskodás örömteli élményét.

Az eredményhirdetést a pályamunkákból készített kiállítással, egy madarakról szóló diaképes, madárhangos vetítéssel, valamint emléklap és madáreleség átadásával tettük emlékezetessé a gyerekek számára.

Az általános iskolásoknak szóló pályázat címe „Az iskolaudvar madárbarát szemmel”. Azt szeretnénk elérni, hogy a pályázati tevékenységek megvalósítása közben a gyerekek tudatosan figyeljenek közvetlen környezetükre, és annak alakításakor vegyék figyelembe az ott élő növényeket, állatokat

Elkészítettünk egy kérdőívet, amellyel a két község lakóinak szokásait, véleményét mértük fel a környezettudatos magatartás és gondolkodás területén.

Ennek kiemelt célja volt a szakmai területet érintő tájékozódáson túl a kapcsolatteremtés a felnőttekkel a későbbi programok sikeressége érdekében.

A 2005/2006-os tanévben célkitűzésként a környezet – az épített és természeti környezet -  tisztaságának védelme szerepelt. Ennek keretében került megtekintésre egy hulladékhasznosító  feldolgozó Zalaegerszegen, valamint a szennyvíztisztító megtekintése Kacorlakon. (Gyökérzónás-nádas tisztítómű.) A program autóbusszal, gyerekek és szüleik részére lett meghirdetve szeptember hónapban.


Egy környezetvédelmi film témájának gyűjtését és ötletek írását már a kirándulás alatt elkezdték a gyerekek. Hosszas előkészületek után (forgatókönyv írása, véglegesítése, szereposztás, próbák, egyeztetések, jelmezek) májusban került sor a forgatásra. A félnapos főpróba után egész napos intenzív munka árán sikerült rögzíteni a történetet, mely „A flakonember és a szörny” címet kapta. A szereplők, 35 gyerek, négy felnőtt, a Szegi Suli diákjai és tanárai, kustánszegi fiatalok, és az alapítványunk munkatársai. A helyszínt a becsvölgyei önkormányzat biztosította, a szakmai felvételek két zalaegerszegi cégnél készültek. Még az operatőrt és a rendezőt is meglepte a gyerekek hihetetlen türelme és fáradhatatlan lelkesedése a forgatás alatt. A filmet először az általános iskola két épületében mutattuk be. Külső helyszíneken, Becsvölgyén egy környezetvédelmi nap zárásaként, Kustánszegen a környezetvédelmi év zárónapján, este vetítettük. A téma és a történet időtálló, sajnos „örök”. A tapasztalataink szerint ez a módszer igen hatásosan mozgat meg nagyobb csoportokat is. A film megtekinthető a honlapunkon.

Tavasszal az önkormányzati szervező segítségével Becsvölgyén és Kustánszegen szemétszedés, takarítás valósult meg. Gyerekek, fiatalok és felnőttek egyaránt részt vettek az egész napos programban. Biztosítottuk a zsákokat, védőkesztyűt és a konténert. A gyerekek emblémás jutalom pólót kaptak. A megmozdulásról a helyi újságok adtak hírt fotókkal.

Az iskolai drámaszakkörrel közösen állítottuk színpadra a „Félőlény” című környezetvédelmi ihletésű színdarabot. A darab majd egy órás, és mélyreható lélektani mondanivalója megmozgatja mind a gyerek és felnőtt néző érzelemvilágát is.

A környezetvédelmi témához kapcsolódóan plakátkészítési, képregény és meseírási pályázatot is írtunk ki öt általános iskolában.

Becsvölgye és Kustánszeg települések újságjaiban a lakosok számára szemléletformáló céllal környezetvédelmi játékot indítottunk. Környezetvédelmi totó és információs rovat elsősorban a háztartásban keletkező hulladékok környezetet romboló hatásairól adtak részletes információkat. A helyes megfejtők ajándékokat kaptak.

A 2006/2007-es tanévre kitűzött cél a göcseji erdő megismerése, tisztaságának védelme, a fa hasznosításának régi és új módozatainak megismerése volt.

Ennek keretében elkészült egy oktató, ismeretterjesztő 20 perces rövidfilm készítése az erdőről kissé másképp, mint megszoktuk. A történetet a gyerekek által elképzelt forgatókönyv adta. A technikai megvalósításon kívül minden folyamatban részt vettek: forgatókönyv írása, a színhelyek kiválasztása, szereplők, felvételek megszervezése. A film megtekinthető a honlapunkon.

Drámafoglalkozásokat tartottunk az erdő hasznáról és védelméről - a Göcsej területén működő iskolákban, ötödik osztályos gyerekek számára. Illegális erdei szemétlerakók felderítését és takarítási akciókat szerveztünk.

Szemléletformáló céllal cikksorozatot indítottunk az erdőről és a fáról, melyet a program résztvevői írtak.

Az év munkájának zárásaként „Faünnep” címen a fa művelők (Zala Erdő Rt, faragók, kézművesek, kézi fa bútorkészítők) kiállításon mutatták be alkotásaikat, mely hagyományteremtő is lehetne itt Göcsejben, az erdő hazájában.

Kiemelt támogatóink

Támogassa alapítványunkat!

 

Gyümölcsész Hírmondó 4-5. szám

A facebookon is jelen vagyunk :)

| + - | RTL - LTR