Videó ajánló

Székhely:

8984 Gombosszeg,
Petőfi u. 1.

Levelezési cím:

8932 Pókaszepetk,
Zala u. 9.

Adószám:

18967339-1-20

Bankszámla:

Zala Takarékszövetkezet

74000236-10018761

Telefon:

+36 30 5205 968

e-mail:

gocsejta@gmail.com

web:

www.gocsejta.hu

Válicka projekt

Bucsutai Látogatóközpont – "Válicka-pajta"

A cél egy olyan látogatóközpont kialakítása volt Bucsuta községben, amely környezeti nevelési, ökoturisztikai, tájékoztatási tevékenységek bázisául, és koordinációs központként szolgál. Ezen kívül régi gazdálkodási és kézműves hagyományok, illetve kismesterségek, valamint hagyományos életmód bemutató- és megtapasztalási helyét és is adja, kiemelt hangsúlyt fektetve a kapcsolható osztrák tapasztalatok felhasználására.

Tevékenységbe bevont partnerek: Bucsuta település Önkormányzata, a Walderleben - Verein für Umweltbildung und Naturpädagogik és szakemberei.

A projekt keretében kidolgozásra kerülő tervdokumentációk és komplex megvalósíthatósági tanulmány célja az volt, hogy megalapozza a hosszabb távú célok megvalósítása érdekében a következő években benyújtandó kivitelezési, fejlesztési projekteket.

Az AT-HU/06/01/29 Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Program 2004-2006 projekt keretében 2007-ben készítettük el a Bucsutai Látogatóközpont („Válicka-pajta”) megvalósítása elnevezésű komplex megvalósíthatósági tanulmányt és a látogatóközpont  építészeti kiviteli tervét.

A megvalósíthatósági tanulmány főbb elemei:
- a település és környékének természetvédelmi értékeinek leltára, veszélyeztető tényezők, megőrzési lehetőségek
- a település és környékének környezetvédelmi, agrár-környezetvédelmi problémafeltárása
- kapcsolódó környezeti nevelési programok tervezése
- kapcsolódó ökoturisztikai programok tervezése
- tájékoztatási-információs bázis (természetvédelem, környezetvédelem, természetkímélő     mező- és erdőgazdálkodás) működtetésének tervezése
- hagyományőrzés és tapasztalati bemutatás tervezése
- helytörténeti, ipartörténeti és tájtörténeti bemutatás tervezése
- alapítványi koordinációs központ működtetésének tervezése

Az egyes elemeken belül az alábbi részek kiemelt hangsúlyt kapnak:
- az önkormányzati kulcsosház és a telek átalakításának építészeti vázlatterve (a közeli Látogatóközpont funkciójához illeszkedve)
- a falu és a kistérség egyéb fejlesztési és kulturális programjainak kapcsolódása
- szálláshelyek fejlesztésére javaslat
- erdészeti épületek és építmények alternatív hasznosítási lehetőségei
- helyi gazdálkodók bevonásának lehetőségei az egyes szereplőkre konkrétan lebontva
- kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatások fejlesztése (vendéglátás, fuvarozás, utazás, távközlés)
- egyéb partnerek bevonása
- kapcsolódási lehetőségek a térség egyéb állami, civil, illetve magán fejlesztési programjaihoz


Látogatóközpont kialakításához szükséges építészeti tervek elkészítése:

A látogatóközpont a Válicka-patak völgyében, Bucsuta településen, a „Göcsej” Természetvédelmi Alapítvány telkén és épületeiben kerülne kialakításra. Az Alapítvány a jó adottságú telket és a rajta álló épületeket a bucsutai önkormányzattól kapta tulajdonba. Az erősen elhanyagolt, rossz állagú épületek a tájra jellemző hagyományos paraszti építészeti stílust képviselik. Felújításuk és az udvar kialakítása a leendő látogatóközponti funkciónak megfelelően történik. A kialakítás a megmenthető épületrészekre alapozva, a tájra jellemző építészeti stílust megőrizve történik, előtérbe helyezve a környezetbarát energiaellátás megvalósítását.

A tervek kiviteli terv szinten készültek, részleteiben a lakóépület-iroda, a pajta, az állattartó és gazdasági épületek, az udvar és az egyéb épületeket, építményeket is tartalmazva.

A tevékenység eredményeként elkészült a komplex megvalósíthatósági tanulmány, mellékletekkel együtt 150-200 oldal terjedelemben, német nyelven is elkészített 10-15 oldalas vezetői összefoglalóval, valamint az építészeti kiviteli tervek a szükséges mellékletekkel.

A jelen projekt keretében kidolgozásra kerülő tervdokumentációk és komplex megvalósíthatósági tanulmány megalapozza a hosszabb távú célok megvalósítása érdekében benyújtandó kivitelezési, fejlesztési projekteket.

Hosszabb távú célok:
- a hazai és külföldi látogatók tartalmas kikapcsolódása egyszerre szolgálja a természet és környezet védelmét, illetve a helyi lakosság megélhetésének egyik alapját;
- a sajátos természeti környezetben fekvő Bucsuta kistelepülés lehetőséget kapjon természeti értékeinek megőrzésére és fenntartható bemutatására;
- Bucsuta település és a környező táj egyedi értékeinek megőrzése és megismertetése a látogatók aktív közreműködésével;
- az osztrák tapasztalatok felhasználásával kialakított látogatóközpont ("Válicka-pajta”) egyfajta gerjesztő szerepet töltsön be a környéken, működése alapul szolgáljon további kapcsolódó ökoturisztikai és környezeti nevelési projektek egymásra épülő megvalósításához;
- a látogatók fogadása bevételi forrásokat, hosszú távú munkahelyeket teremtsen a faluban és szűkebb környékén;
- a működés bevételeiből és a lakosság érdekeltségének megteremtésével hosszabb távon fenntartható és fejleszthető a projekt eredménye;
- a későbbi ráépülő projektek eredményes kivitelezéséhez alapvető a falu lakosságának és gazdálkodóinak aktív bevonása, az együttműködés így segíti a helyi közösség erősödését;
- fokozódik a lakosság, főleg a gazdálkodók részvétele a természeti környezet fenntartható megőrzésében;
- a pályázó civil szervezet felkészítése további projektek sikeres lebonyolítására;
- sikeres együttműködés kialakítása a hazai és osztrák civil szervezetek, az önkormányzat és a gazdálkodók között.


A tervek elkészülte után bezárultak a kivitelezésre pályázható források, így (az önkormányzat és az alapítvány legnagyobb sajnálatára) több éves sikertelen próbálkozás után sem valósulhatott meg a „Válicka-pajta”.

Kiemelt támogatóink

Támogassa alapítványunkat!

 

Gyümölcsész Hírmondó 4-5. szám

A facebookon is jelen vagyunk :)

| + - | RTL - LTR