Videó ajánló

Székhely:

8984 Gombosszeg,
Petőfi u. 1.

Levelezési cím:

8932 Pókaszepetk,
Zala u. 9.

Adószám:

18967339-1-20

Bankszámla:

Zala Takarékszövetkezet

74000236-10018761

Telefon:

+36 30 5205 968

e-mail:

gocsejta@gmail.com

web:

www.gocsejta.hu

Norvég projekt

Fenntartható fejlődés a "háztájiban" - Alkalmazkodó gyümölcsészet bevezetése a zalai aprófalvakban

 

A projekt célja egy fenntartható önellátó gazdálkodási rendszer megismertetése volt elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Ehhez kedvezőek az adottságok Zala megyében a meglévő aprófalvas településszerkezet, valamint mozaikos tájszerkezet miatt és fellelhetők még régi tájfajták (genetikai érték) is az öreg gyümölcsösök maradványaiban.

 

A projekt helyszínei: Almásháza (a projekt központja), Ligetfalva, Tilaj, Vöckönd, Hottó, Kisrákos, Felsőrajk, Tekenye, Szőc, Zalaszentgrót, Botfa, Pethőhenye, Nekeresd

 

A projekt időtartama: 2010.03.01-2010.12.31

 

Projekttevékenységek bemutatása:

 

Projektindító találkozó projekt ismertetése, célok és programelemek hangsúlyozásával, csoportalakító, közösségépítő dramatikus módszerekkel, interaktív vetítéssel

 

Szakmai napok: Összesen 10 alkalom, március – november (helyszínek: Almásháza, Pórszombat)

 

A szakmai napokon az alkalmazkodó gyümölcsészet legfontosabb témaköreiben szerezhettek elméleti és gyakorlati ismereteket a résztvevők. A programelemben dolgozó szakemberek közül megemlítenénk 3, rendkívüli elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakembert, akik Magyarországon elsőszámú képviselői az általuk művelt területnek: Lantos Tamás (alkalmazkodó gyümölcsészet), Baji Béla (permakultúra), Kovács Gyula (régi gyümölcsfajták és a hagyományos gyümölcsészet fenntartása).

 

A szakmai napokat tervszerűen felhasználtuk közösségépítésre.

Ebben a tevékenységben, mely a projekt vázát képezte összesen 64 embert tudtunk megszólítani, közülük 32-en voltak állandó résztvevői a programnak.

 

Tanulmányi kirándulás Dél-dunántúli gyümölcsészetekbe. (május 9-10.) Szakmai idegenvezetők: Lantos Tamás (Drávafok) és Zaja Péter (Visnyeszéplak)

 

Meglátogattunk kialakult gyümölcsösöket (öreg gyümölcsös- Drávafok; családi gyümölcsészet – Markóc; gyümölcsös legelő – Drávakeresztúr; dombvidéki gyümölcsösök - Visnyeszéplak) és alkalmazkodó módon alakított újraerdősült területet Markócon.

 

A felmerült kérdéseket egy fórum keretében beszélhettük meg a szakmai idegenvezetővel és előadást hallhattunk az alkalmazkodó gyümölcsészet szociális és társadalmi vonatkozásairól.

 

Visnyeszéplakon

 

Szomszédolás” – kalákamunkák

 

A projekt teljes időszaka alatt szerveztünk önkéntességen alapuló egymást segítő munkákat, amelyek az utolsó három-négy hónapban már alulról jövő kezdeményezésekkel szerveződtek. A közösség erősítésén, a kapcsolati háló fejlesztésén túl nagy szerepe volt ezeknek az alkalmaknak a belső tudás átadásában és a jövőtervezés előkészítésében.

 

Komplex drámaprogramok fiataloknak

 

Két korosztálynak kínáltuk fel a drámai keretben történő közös gondolkodás lehetőségét:

 

A három napos, szakértői játékra épített drámaprogram egy falutervezés volt 15-25 év közötti fiatalokkal. A programban 15, faluban élő vagy a hagyományos falusi életformához vonzódó fiatal vett részt a térségünkből.

 

12-14 éves fiatalokkal (összesen 5 falusi iskolai osztálynak) egy 5 órás komplex drámaprogram keretében értelmeztük újra a hátrányos helyzet és a megélhetés fogalmát, és jártuk körül a falusi életformában rejlő értékeket. Ezt a programot attitűdméréssel egészítettük ki (viszonyulás a falusi életlehetőségekhez).

 

Családi napok (május 24. , szeptember 12.)

 

Az Almásházán lebonyolított családi napoknak több, mint 100-100 résztvevője volt. Ezeken a rendezvényeken a résztvevők a “praktikus” kézművességgel ismerkedhettek meg (használati tárgyak hagyományos anyagokból). Volt zalai teaház, családi társasjáték a gyümölcsészet témakörében, közösségi programok, előadások diavetítéssel, valamint a program bemutatása az adott szakaszban elért eredményekkel.

 

A két családi nap az elsődleges célcsoport számára kiváló alkalom volt az összetartás erősítésére, emellett elérte azt a célt, hogy sikerült a programhoz vonzanunk érdeklődőket a másodlagos célcsoportból.

 

Helyi termékek udvara

 

A terveknek megfelelően 10 alkalommal tartottuk meg Tilajújhegyen egy fogadó udvarában júniustól októberig, havi két alkalommal. A piac igazi közösségi térré vált. A projekt időtartama alatt sikerült elindítani közösségi szinten a feleslegek újraelosztásának rendszerét, felmérni a 2011-re várható kereslet-kínálat arányt, beárazni a termékeket, megítélni a helyi piac életképességét. Mindezek eredményeképp Tilaj önkormányzata felkarolta a helyi piacot, amelynek lebonyolítására egy önkormányzati területet alakítanak ki.

 

Helyi termékek udvara - Tilajújhegy

 

Projektzáró nap

 

Az összegzések, a tapasztalatok értékelésének és a továbblépési irányok meghatározásának napja volt. A következő kérdésekre kerestük a választ:

  • Személyesen kinek mit jelentett a program? Milyen szellemi és gazdasági hozadéka volt? Mennyiben módosította az élhető jövőről való elképzelést?

  • Vannak-e közös értékeink, amelyre egy közös jövőkép építhető?Mely területeken lehet nagy hozadéka a további együttműködésnek? Milyen kereteket adjunk a további közös munkának? Mely területeknek van prioritása a közös tevékenységben?

  • Hogyan tudjuk továbbadni tapasztalatainkat? Milyen konkrét lépései lehetnek az “ügy” társadalmasításának? Hogyan tarthatjuk be a fokozatos építkezés és bővítés elvét?

 

Kiadvány (könyv) és film

 

A program végére egy kb. 80 oldalas, gyümölcsészetről szóló szakmai kiadvány és egy kb. 30 perces, az egyéni felelősséget és az azonnali cselekvés szükségességét hangsúlyozó film elkészítését terveztük.

 

A nyomtatott kiadvány végül is a tervezett formátumban egy 148 oldalas, 1000 példányban nyomtatott gyümölcsészeti könyv formájában valósult meg. (Első Zalai Gyümölcsészkönyv – Tájban az ember). A könyv öt írást tartalmaz, amelyek mind a projekt hatására születtek meg vagy születtek újjá. A szerzők valamennyien részt vettek a programban, négyen szakmai napok vezetőiként.

 

Nyilvános zárórendezvény

 

A filmvetítésből, diavetítéses programismertetésből, színházi jelenetből, személyes élménybeszámolókból, könyvbemutatóból, helyi termék kóstolóból és kötetlen beszélgetésből álló zárórendezvényt egy, a progamban érintett faluban, Pethőhenyén tartottuk december 12-én hatvanöt (jelenléti ívet nem mindenki írta alá) résztvevővel. A projekt állandó résztvevői itt már házigazdaként voltak jelen. A vendégek között volt több természetvédelmi szakember (az Örségi NP igazgatója, más nemzeti parkok munkatársai), polgármesterek és képviselők, “rokon” civil szervezetek vezetői és “civil” érdeklődők. A könyv szerzőit Kovács Gyula képviselte.

 

Fontosabb eredmények:

 

15 induló alkalmazkodó gyümölcsészet (1/4 –3 ha területeken)

580 tő telepített facsemete régi fajta

175 db kihelyezett madár költőodú

8 új komposzt budi

2100 liter rendszeren belül felhasznált trágyakomposzt

helyi piac fenntartása közösségi (önkormányzati) területen

önerős képzések és tanulmányi kirándulások szervezése

gyümölcsészkönyv megjelentetése (1000 példányban)

film készítése

csatlakozó gazdaságok, iskolák és önkormányzatok

új együttműködések civil szervezetek között

 

Kiemelt támogatóink

Támogassa alapítványunkat!

 

Gyümölcsész Hírmondó 4-5. szám

A facebookon is jelen vagyunk :)

| + - | RTL - LTR