Videó ajánló

Székhely:

8984 Gombosszeg,
Petőfi u. 1.

Levelezési cím:

8932 Pókaszepetk,
Zala u. 9.

Adószám:

18967339-1-20

Bankszámla:

Zala Takarékszövetkezet

74000236-10018761

Telefon:

+36 30 5205 968

e-mail:

gocsejta@gmail.com

web:

www.gocsejta.hu

1% felhasználása

 
Köszönjük a támogatását azon magánszemélyeknek, akik felajánlásukat javunkra tették meg!
 
Közlemény 1% felhasználásáról - 2014

A „Göcsej” Természetvédelmi Alapítvány az SZJA 1%-át az alábbi tevékenységei során használta fel:

Tevékenységeink:
1. Ökoprogram a Szegi Suli diákjaival, melynek keretében kialakították a programban résztvevő gyerekek, szüleik és tanáraik segítségével, az iskola kertjében egy bio gyümölcsös alapjait, hagyományos régi fajta gyümölcsfákkal. Részt vettek hét nap keretében egy ökoház és falu tervezésében a drámapedagógia eszközeit felhasználva.
2. Kustánszegi fiatalok alakította ifjúsági csoport a hagyományos életmód kutatása keretében felmérte a faluban található kenyérsütő kemencéket és aszalókat. Képzésen, tanulmányúton és szakmai kirándulásokon vettek részt, és végezetül egy közösségi kenyérsütő kemencét építenek a tájház udvarán.
3. Az alapítvány a rövidtávú tervében meghatározott céloknak megfelelően 2005. szeptemberben elindította a Göcsej térségben levő óvodák, iskolák tanulóinak és ifjúságának részvételével a hulladék csökkentését és újrahasznosítását elősegítő környezetvédelmi programját. Ennek keretében szakmai kiránduláson nézték meg a hulladék feldolgozó üzemeket, különböző versenyeken vettek részt, oktatófilmet készítenek felnőttek részvételével, különböző rendezvényeken és előadásokon, valamint gyakorlati munkában vettek részt.
4. A Kustánszegi tó melletti vizes élőhely és égerláp rehabilitációs programja és természetvédelmi bemutató hely kialakítása a helyi védelembe vételével együtt. A terület megtisztítása és időszaki kaszálása mellett odútelep és az értékeket bemutató tájékoztató tábla kihelyezése, az iskola részére oktató terület kialakítása.
5. 2006 őszén indult a göcseji erdei program, az erdő megismeréséről és a megújuló energiák hasznosításáról. Ennek keretében 2007 tavaszán megszerveztük és lebonyolítottuk Becsvölgyén az első Faünnepet családok és iskolák, óvodák részére. Elkészült a Szegi Suli Általános Iskola diákjai részvételével az „Erdő Hangja” című film, mely a soproni szakfilm fesztiválon második helyezést ért el.
6. NCA határon átnyúló keretéből sikeresen pályáztunk hátrányos helyzetű emberek (mozgás és látás korlátozottak ) részére készítendő erdei tanösvény tervezésére az osztrák partner tapasztalatai alapján. Ennek keretében az érintettek  képviselőivel egynapos ausztriai tanulmányúton veszünk részt, majd egy napos hazai képzés és tervezés keretében készül el a tanulmányterv.
7. A LEADER+ Észak Zala pályázatán nyert összegből megvalósítottuk a „Gólyaút” című projektünket, melynek kertében egy kamerát helyeztünk ki a zalaistvándi gólyafészekhez, ami napi 24 órában az internet segítségével közvetíti a világ minden részébe a gólyafészek életét. Ezen kívül a kistérségben előadássorozat keretében mutattuk be a helyi természetvédelmi értékeket és kiadványban is népszerűsítettük a térségbe látogatók részére.
8. A szelektív hulladékgyűjtés hasznosságáról és mikéntjéről három Göcseji faluban előadássorozatot szerveztünk az óvodáktól a felnőttekig egy- egy alkalommal, mely 2006 őszén kezdődött és 2007 tavaszán ért véget.
9. Megvalósult (Interreg A-H kisprojektből) a bucsutai „Válicka pajta” program első része, mely a térség természetvédelmi, turisztikai, mezőgazdasági és tájvédelmi komplex megvalósíthatósági tanulmányát és a természetvédelmi oktatóközpont épület együttesének kiviteli tervét is magába foglalja.
10.  Részt vettünk több megyei szintű szakkiállításon és rendezvényen.
11. Számos ismeretterjesztő előadást, bemutatót tartottunk, szaktanácsadással segítettünk iskoláknak, önkormányzatoknak.
12. Megyeszékhely rádiójában 2009-ben embervédelmi, heti magazin műsort indítottunk.
13. Kezdeményezésünkre megalakult a hasonló tevékenységű megyei szervezetek együttműködési kerekasztala a hatékonyabb szakmai koordináció érdekében.
14. Megjelentettünk 2010-ben egy könyvet „Első zalai gyümölcsészkönyv” címmel, (1000 példányban) mely hiánypótló ebben a témában országos szinten is. A könyv a hagyományos gyümölcsösök felélesztését szorgalmazza a családi gazdálkodás keretein belül, ehhez ad elméleti gyakorlati szakanyagot a metszéstől a szaporításon keresztül a feldolgozásig.
15. Elkészítettünk egy 25 perces oktatófilmet a falusi önellátó fenntartható gazdálkodás témában 100 példányban, melyet elérhetővé tettünk a honlapunkon keresztül is, hogy azok is hozzáférjenek akiknek nem jut, vagy nincs anyagi lehetőségük a megvásárlására.
16. Tíz hónapos képzést (elméleti gyakorlati 20 alkalom)  tartottunk kétnapos tanulmányúttal egybekötve 30 fő részére (10 faluból) a hagyományos falusi családi gazdálkodás témaköréből.
17. Önkéntesek segítségével legyártottunk 160 darab madárodút melyeket különböző gyümölcsösökben helyeztünk ki.
18. Két (tavaszi, őszi) egész napos családi rendezvényt tartottunk 2010-ben kistérségi szinten a helyi kézművesség és a hozzá kacsolódó termékek és kulturális szokások, zenék bemutatásával.
19. Együttműködtünk a Zala megyei természetvédelmi civil szervezeteinek akcióiban, különösen a megyét érintő témákban (Kis-Balaton, hátrányos helyzetű kis falvak, fenntartható fejlődés.)
20. Folytattuk önkéntes alapon a gyümölcsész programot 2011-ben. Havonta 1-2 előadás, gyakorlati bemutató és tanulmányút szervezésével.
21. Biztosítottuk a gólyakamera további működését.
22. A „Zöld forrás” pályázat segítségével kilenc hónapon keresztül újabb gyümölcsész programot indítottunk 2012-ben, bevonva még több zalai falut és érdeklődőt. Havi két előadás, gyakorlatok, tanulmányi út, családi nap és jövőtervező nap van a programban.
23. Kiadtuk 1000 példányban az „Ingyen napszámosok” című füzetünket természetközeli gazdálkodók részére.
24. Zalakaros várossal közösen egy természetvédelmi, és ismereterjesztő projektet valósítottunk meg 1000 résztvevővel.
25. Zalaegerszegen a Göcsej Falumúzeummal közösen 12 napos természetvédelmi és önfenntartó gazdálkodási gyakorlati képzést végeztünk általános iskolásokkal, alkalmanként 20 fővel a Falumúzeum területén.
26. Hat napos természetközeli gazdaképzést tartottunk Teskándon 50 fő részére.
27. Az Őrségi Nemzeti Park megbízásából elkezdtük az őrségi falvak régi gyümölcsfáinak felmérését, 2012-ben négy faluban végeztünk.
28. Szakmai tanulmányutat szerveztünk 38 fő részére a biogazdálkodás és a fenntartható mezőgazdálkodás témában Nagyszékely faluba.
29. Részt vettünk második éve biohumusz kísérleti programban a Keszthely KETÉH vállalattal.
30. Göcsej önkéntes program keretében hét falu (Becsvölgye, Nova, Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalu, Dobronhegy, Kustánszeg) önkénteseinek tartottunk hat napos képzést és gyakorlati bemutatókat a természetközeli gazdálkodás rejtelmeiből.
31. Partnerként részt vettünk a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, Zalai Falvakért Egyesület szakmai programjainak megvalósításában.
32. Egész napos magbörzét és oltónapot tartottunk a zalaegerszegi Falumúzeumban 400 résztvevővel.

Kiemelt támogatóink

Támogassa alapítványunkat!

 

Gyümölcsész Hírmondó 4-5. szám

A facebookon is jelen vagyunk :)

| + - | RTL - LTR