Videó ajánló

Székhely:

8984 Gombosszeg,
Petőfi u. 1.

Levelezési cím:

8932 Pókaszepetk,
Zala u. 9.

Adószám:

18967339-1-20

Bankszámla:

Zala Takarékszövetkezet

74000236-10018761

Telefon:

+36 30 5205 968

e-mail:

gocsejta@gmail.com

web:

www.gocsejta.hu

Szakértői játék

 
Ökológiai nevelés „szakértői játék” keretében

A szakértő játék célja olyan környezettudatos gondolkodás kialakítása, ami a gyerekek jövőképét az ökologikus szemlélet felé irányítja. A programban résztvevő tanulók (a becsvölgyei Szegi Suli 7-8. osztályos tanulói) egy ökoház és a hozzátartozó udvar megtervezésén dolgoztak három napos bentlakásos formában. A helyszín Kustánszeg község önkormányzatának turistaszállója és faluháza volt.

A pályázat megvalósításában partner szervezetként a Táltos Szabad Színházi és Humanisztikus Pedagógiai Egyesület vett részt.

A szakértői játék a tanítási dráma alkalmazásának komplex, több foglalkozásban megvalósítható, elsősorban tantárgyi ismeretek átadását segítő módja. Nem egy elszigetelt témával foglakozik, hanem mindig a teljes tantervi anyagban gondolkodik. Bármit tanítunk, az mindig össze kell, hogy kapcsolódjon a többi ismeret- és képességterülettel is. Tehát ezek a foglakozások lefedik a tanterv számos területét: természettudományok, matematika, anyanyelv, művészetek, stb.

Az egyes lépések eredményeképpen a tanulók és a tanár egy képzeletbeli, de meghatározott célra szerveződő „céget”, jelen esetben egy ökoházat és annak udvarát tervező és építő vállalatot hoznak létre és kezdenek működtetni. Ebben a drámaformában a tanulók mindvégig a felállított szervezet vagy vállalat szakemberei maradnak.

A szakértői játékban tehát a tárgyi ismeretek mozgósítása és a feladatok megoldása válik elsődleges jelentőségűvé. Ez a szakértői jelenlét akkor működik jól, ha a gyerekeknek nem iskolai témával kell foglalkozniuk. Lényeges eleme ennek a „játéknak”, hogy a tanulóknak a terveket, modelleket ugyanolyan gondosan és precízen kell elkészíteniük, mint a valóságban a tervezőknek. A tervezett tárgyak a valóságban azonban nem készülnek el. Ugyancsak fontos kritériuma, hogy valamely területnek hosszabb-rövidebb időre „megszállottjai” legyünk. Ezért terveztük ezt az együttlétet három napra, bentlakással a helyi iskola tanulóival. A közös gondolkodás folyamatossága és zavartalansága így biztosítható.

Meggyőződésünk, hogy ezzel a drámajáték módszerrel és az együtt töltött intenzív munkával a saját élményen keresztül szerzett ismeretek elindítanak egy olyan környezettudatos gondolkodást és érzelmi viszonyulást, ami a 13-14 éves gyerekek jövőképét az ökologikus szemlélet felé irányítja. A kiscsoportos munkával megvalósuló rendhagyó tanulás nyomán a programban részt vevő gyerekek és felnőttek gondolkodásában, környezetszemléletében elkezdődik egy attitűdváltás és az  érdeklődő tanárok a napi oktató munkájukban fel tudják használni az itt szerzett ismereteket.

A „szakértői játék” hazai szakértője Szauder Erik, a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagja, a drámapedagógia magyarországi meghonosítója. Egy évet töltött Angliában Dorothy Heathcote drámatanár iskolájában a szakértői játék tanulmányozásával. Magyarországon a Kaposi László által vezetett gödöllői Kerekasztal Színházi Nevelési Központ tartott egy órasorozatot a szakértői játék alkalmazásával várostervezés témakörében.

Mivel az ökológiai nevelés témakörében Magyarországon még nem zajlott szakértői játék keretében történő ismeretszerzés, a gyakorlati megvalósításhoz szükség volt ennek kidolgozására és a szakmai tanácsadó részvételére.

A három napos munka során szerzett tapasztalatokat a Göcsej térségében található iskolákban szeretnénk tovább adni.

 

 

 

Kiemelt támogatóink

Támogassa alapítványunkat!

 

Gyümölcsész Hírmondó 4-5. szám

A facebookon is jelen vagyunk :)

| + - | RTL - LTR