Videó ajánló

Székhely:

8984 Gombosszeg,
Petőfi u. 1.

Levelezési cím:

8932 Pókaszepetk,
Zala u. 9.

Adószám:

18967339-1-20

Bankszámla:

Zala Takarékszövetkezet

74000236-10018761

Telefon:

+36 30 5205 968

e-mail:

gocsejta@gmail.com

web:

www.gocsejta.hu

Pannonica - Osztrák program

A "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014” című pályázati felhívásra benyújtott, NEA-UN-14-SZ-0533 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat eredményei

A tervezett projekt elemek maradéktalanul megvalósultak. Több hónapos előkészületek után jött létre a két tervezett tanulmányút.


1. 2014. augusztus 24-én 44 fős magyar csoport indult burgenlandi tanulmányútra. Ennek során Kismartonban megismerkedtünk a partner Pannonica egyesület tevékenységével, kiállítóhelyével. Részt vettünk a bioételek fesztiválján, a standokon ismerkedtünk az osztrák kiállítókkal, gazdákkal. Megtekintettük a kismartoni biopiac területét, előadást hallgattunk meg az ottani lehetőségekről. Wiesenben meglátogattunk egy biogazdaságot, melynek gazdája gyümölcsössel és többféle növénnyel gazdálkodik. Megismerkedtünk a tartomány biominősítéssel foglalkozó szervezetének egyik vezetőjével, összehasonlítottuk a két ország módszereit. Előadást hallgattunk meg az osztrák és magyar együttműködési lehetőségekről a biotermelés, házi készítmények és elméleti tapasztalatcserék terén.


2. 2014. szeptember 27-én 27 fős osztrák csoportot fogadtunk. Az oszkói Hegypásztor Egyesület bemutató helyén megnéztük a hagyományos szőlő- és gyümölcstermesztés módjait, a felújított zsuppos pincéket és zsupkészítést. Zalaegerszegen zalai gyümölcsészekkel, biogazdákkal és termékeikkel ismerkedtek a vendégek, előadást hallgattak meg a magyar viszonyokról, lehetőségekről. Ebéd után Őriszentpéteren meglátogattuk a Tökfesztivált, melyen több ismerőssel és a térség számos biotermelőjével, kézművesével ismerkedhettek meg.


3. Elkészült 40 oldalon, színesben a tervezett kétnyelvű kiadvány, melyben bemutatkozik a két szervezet, ismertetjük a programot, valamint bemutatunk 8 magyar és 9 osztrák helyszínt, illetve terméket. Ezeket úgy válogattuk össze, hogy széles és változatos skáláját adják a különböző lehetőségeknek és termékeknek a természetes gazdálkodás, termékkészítés terén.


4. Elkészült két percben egy összefoglaló kisfilm a két tanulmányútról, mely felkerült a Facebook-ra.


5. A program plusz hozadéka, hogy 2014. október 4-én Sopronban az alapítvány képviseletében három fő és a Pannonica Egyesület közös standon mutatkozott be a térségi helyi termékek több napos kiállításán.
Ezen kívül három fő, több termék előállítója képviseletében 2014. december 13-15. között részt vett a kismartoni biopiac karácsony előtti nagyrendezvényén.


További tervezett együttműködés: 2015 őszén szűkebb szakmai csoport érkezik a göcseji gyümölcs génbank tanulmányozására, valamint 2016 tavasz folyamán magyar szakmai csoport megy Kismartonba a hagyományos gyümölcsfajták tavaszi oltásának zalai tapasztalatainak átadására és bemutatására.

 

Gyümölcsöző együttműködés határok nélkül

 

A "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014” című pályázati felhívásra benyújtott, NEA-UN-14-SZ-0533 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat

A projekt célja a partnerek közötti szakmai hidak kiépítése, a természetközeli gazdálkodás iránt fogékony emberek tágabb térségen keresztül történő tapasztalatszerzésének segítése, az (ön)képzés irányába való vezetés, a tanulási képességek fejlesztésével. Stratégiai tervezés, újabb gyümölcsész hálózati pontok kialakítása európai tapasztalatokkal, a Pannon régióban.

A projekt nem titkolt célja, hogy alternatív kiutat mutasson a foglalkoztatási és környezeti problémák súlya alatt roskadozó vidéki lakosság számára. A gyümölcsész út önmagában kevés ahhoz, hogy ezt a nagy és sérülékeny réteget kivezesse a gazdasági és társadalmi válságból. Ugyanakkor önellátásukhoz, a közösségépítéshez és az önképzés irányába való elmozduláshoz feltétlenül hozzá tud járulni. A természetben vagy ahhoz közel végzett munka mindig újabb kihívásokat és megoldandó feladatokat állít az ember elé, és az eredményes munka az önbecsülését adja vissza a sokszor reményvesztett személyeknek.
A gyümölcsészet valóban alulról építkező társadalmi kezdeményezés. Helyi hagyományokból nőtte ki magát, magánszemélyek, kis közösségek formálták. Ezt a sokféleséget e program meg kívánja őrizni.
Reményeink szerint a résztvevők a partnertalálkozók alkalmával megerősítést nyernek abban, hogy nem egy elszigetelt gondolkodásmódhoz és mozgalomhoz csatlakoztak, hanem egy élő közösséghez. A közösséghez tartozás élménye rengeteg plusz motivációt ad a legtöbb embernek, megsokszorozza a tenni akarást és az ötletek számát. A résztvevők esetében azt reméljük, hogy, elméleti és gyakorlati tudásra tesznek majd szert, amelyet mindennapi életükben hasznosítható tudásként fognak kamatoztatni. Maguk is aktív tagjaivá válnak egy-egy hazájukban már működő gyümölcsész mozgalomnak, vagy maguk is gyújtószikrái lesznek egy-egy újabb gyümölcsész közösség kialakulásának saját lakóhelyükön.
Számukra példaértékű lehet azt megtapasztalni, hogyan működnek más szervezetek, milyen ötletekből építkeznek, és ami fontos, hogyan lehet egy ötletet működő programmá váltani.
A Kárpát-medence országai sok szempontból közös hagyományokat ápolnak, ami a tájszerkezet és gazdálkodás viszonyait illeti. Pannon régió természetvédelmi, kulturális és gazdasági tekintetben is sok közös vonással rendelkezik. Ennek a hagyománynak és tudásnak a közös felkarolását igyekszünk előmozdítani.
A határon átnyúló ismerkedéssel, tapasztalatcserével szeretnénk bővíteni tudásunkat és lehetőséget biztosítani a résztvevőknek kapcsolatok építésére, szakmai előrelépésre.
A szűkös vidéki lehetőségeket kitágítva nyújtunk lehetőséget a kis falvak lakossága számára, hogy saját környezetükben megtalálva a megoldást, éljenek is vele.

A projektben partnerünk az osztrák Verein zur Förderung der Pannonischen Kontakte (Pannon Kapcsolatokat Támogató Egyesület) elnevezésű közhasznú egyesület. A Pannon Kapcsolatokat Támogató Egyesület Eisenstadtban mutat be magyar regionális és egészséges termékeket, szolgáltatásokat, kínálja az őstermelők friss és kézműves termékeit azzal a céllal, hogy megismertesse a nyugat-magyarországi régió és egyéb magyar régiók értékeit a helyi lakossággal. Céljuk továbbá, hogy felhívják az emberek figyelmét a regionális termékek használatának fontosságára, a környezetbarát életvitel fontosságára.

A projekt keretében sor kerül 2014-ben egy magyar gyümölcsész csoport egynapos látogatására Ausztriában Kismartonban és környékén egy ottani bio fesztiválon. Helyi gazdákat, intézményeket, termelőket tekintünk meg, ismerkedünk munkájukkal, problémáikkal. Utána egy hasonló csoportot fogadunk Zalában, lehetőséget biztosítva a kölcsönös ismerkedésre. Kétnyelvű közös kiadványban ismertetjük az eredményeinket és helyet biztosítunk a különböző téren gazdálkodó gyümölcsészeknek a bemutatkozásra.

Kiemelt támogatóink

Támogassa alapítványunkat!

 

Gyümölcsész Hírmondó 4-5. szám

A facebookon is jelen vagyunk :)

| + - | RTL - LTR